Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1647

Laboratoř je rozdělena na dvě pracoviště:

 • Pracoviště ZL1 Zkušební laboratoř vnějších vlivů
 • Pracoviště ZL2 Zkušební laboratoř fotovoltaických panelů

Akreditovaná zkušební laboratoř nabízí 4 kategorie zkoušek:

Pracoviště ZL1 – Zkušební laboratoř vnějších vlivů

Pracoviště ZL2 – Zkušební laboratoř fotovoltaických panelů

Teplotní a klimatické zkoušky

Provádíme teplotní zkoušky v rozsahu -70 °C až +180 °C a klimatické zkoušky kombinující působení teploty a vlhkosti (v rozsahu 10% až 95%).

Nabízíme

Laboratoř je akreditována v oblasti teplotních a klimatických zkoušek dle následujících norem:

 • Zkouška chladem ČSN EN 60068-2-1, ed. 2
 • Zkouška suchým teplem ČSN EN 60068-2-2
 • Zkouška změnou teploty se stanovenou rychlostí změny ČSN EN 60068-2-14, ed. 2, zkouška Nb
 • Zkouška vlhkým teplem cyklickým ČSN EN 60068-2-30, ed. 2
 • Zkouška cyklickou změnou teploty a vlhkosti ČSN NE 60068-2-38
 • Zkouška vlhkým teplem konstantním ČSN EN 60068-2-78, ed. 2

Technické vybavení

Vibrační zkoušky

Provádíme vibrační zkoušky ve dvou osách s generování definovaných mechanických vibrací. Dále jsou prováděny rázové zkoušky, kdy je testovaný vzorek vystaven náhlým rázům (šokům), které se mohou objevovat například během přepravy nebo manipulaci se vzorkem.

Nabízíme

Laboratoř je akreditována v oblasti vibračních zkoušek dle následujících norem:

 • Zkouška sinusovými vibracemi ČSN EN 60068-2-6, ed.2
 • Zkouška vibracemi – metoda časového průběhu ČSN EN 60068-2-57, ed.2
 • Zkouška vibracemi – metoda sinusový impulsů ČSN EN 60068-2-57 ed.2
 • Zkouška vibracemi – náhodné širokopásmové ČSN EN 60068-2-67 ed.2, ČSN EN 61373 ed.2,
 • Zkouška vibracemi – smíšený mód ČSN EN 60068-2-80
 • Zkouška rázy ČSN EN 60068-2-27, ed.2, ČSN EN 61373 ed.2, , ČSN EN 60068-2-81
 • Zkouška seismické způsobilosti ČSN EN 60068-3-3
 • Zkouška nárazy/odskoky volně ložených nákladů a přepravních balení ČSN EN 60068-2-55, ČSN EN ISO 13355
 • Zkouška rázy při hrubém zacházení, volný pád ČSN EN 60068-2-31, ČSN EN 22248

Technické vybavení

Zkoušky fotovoltaických panelů

Provádíme akreditované měření fotovoltaické voltampérové charakteristiky, což umožňuje ověřit deklarované parametry fotovoltaického panelu, případně zjistit, co by mohlo být příčinou jeho nedostatečného výkonu. Dále pracoviště nabízí neakreditované služby, jako je elektroluminiscence a diagnostika vad FV panelů. Výsledky měření mohou být podkladem pro reklamační řízení jak s výrobci, tak dodavateli dané technologie. Detailnější popis je uveden na http://www.pvlab.cz/.

Nabízíme

Laboratoř je akreditované v oblasti zkoušení fotovoltaických panelů dle následujících norem:

 • Měření fotovoltaické voltampérové charakteristiky ČSN EN 60904-1, ed.2, ČSN EN 61215-2

Technické vybavení