Akreditovaná kalibrační laboratoř

V laboratoři kalibrujeme přístroje pro měření vibrací nebo přístroje generující vibrace.

Laboratoř byla akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem K2395.

Typy kalibrovaných přístrojů

  • snímače vibrací (s nebo bez zesilovače)
  • nábojové a napěťové zesilovače
  • měřiče vibrací, analyzátory vibrací (vibrometry)
  • kalibrační vibrátory
  • laserové vibrometry
  • snímače zemětřesení (geofony)
  • vibrační systémy ve zkušebních laboratořích

Hlavní charakteristiky

  • Kalibrace je provedena v souladu s normami ČSN/ISO 16063-11 a ČSN/ISO 16063-21.
  • Frekvenční rozsah pro kalibraci 0,2 Hz až 20 kHz, zesilovače se kalibrují v rozsahu 0,1 Hz až 50 kHz.
  • Rezonanční kmitočty snímačů vibrací jsou testovány do 50 kHz.