Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2395

Akreditovaná kalibrační laboratoř poskytuje zákazníkům kalibrace přístrojů pro měření vibrací nebo přístrojů generujících vibrace.

Nabízíme

Laboratoř je akreditována pro provádění primární kalibrace (Tj. pomocí laserového interferometru) i sekundární kalibrace (srovnání s referenčním snímačem) dle norem:

 • ČSN ISO 16063-11
 • ČSN ISO 16063-21
 • ČSN ISO 16063-41

Některé z uvedených kalibrací je možné provádět nejenom v kalibrační laboratoři, ale i v místě zadaném zákazníkem. Detailněji je nabídka, rozsah prováděných kalibrací a nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření specifikována v příloze k osvědčení o akreditaci laboratoře.

Typy kalibrovaných přístrojů

 • snímače vibrací (s nebo bez zesilovače)
 • nábojové a napěťové zesilovače
 • měřiče vibrací, analyzátory vibrací (vibrometry)
 • kalibrační vibrátory
 • laserové vibrometry
 • snímače zemětřesení (geofony)
 • vibrační systémy ve zkušebních laboratořích

Kalibrovaná veličina

 • Citlivost laserových vibrometrů, referenčních snímačů vibrací s elektrickým výstupem na základě generování definovaného zrychlení, rychlosti nebo výchylky vibrací na konkrétním kmitočtu nebo v definovaném kmitočtovém rozsahu.
 • Výchylka, rychlost nebo zrychlení vibrací generátoru vibrací s referenčním budičem nebo indikovaná referenčním měřičem mohutnosti vibrací bez nebo s elektrickým výstupem.
 • Výchylka, rychlost nebo zrychlení indikovaná měřičem mohutnosti vibrací (vibrometrem, měřicím řetězcem nebo vibračním testovacím systémem) bez nebo s elektrickým výstupem.
 • Citlivost snímačů vibrací s elektrickým výstupem na základě generování definovaného zrychlení, rychlosti nebo výchylky vibrací na konkrétním kmitočtu nebo v definovaném kmitočtovém rozsahu
 • Výchylka, rychlost nebo zrychlení vibrací vibračního kalibrátoru.
 • Přenosové vlastnosti zesilovačů a filtrů (modul a fáze zesílení).

Hlavní charakteristiky

 • Frekvenční rozsah pro kalibraci 0,2 Hz až 20 kHz, zesilovače se kalibrují v rozsahu 0,1 Hz až 50 kHz.
 • Rezonanční kmitočty snímačů vibrací jsou testovány do 50 kHz.