Akreditované laboratoře

Zkušební laboratoř umožňující zkoušení klimatické odolnosti a mechanické odolnosti elektrotechnických, elektronických a strojních výrobků a zkoušení fotovoltaických panelů. Laboratoř je akreditována od roku 2013.

Kalibrační laboratoř pro kalibraci snímačů zrychlení a úhlové rychlosti. Laboratoř je akreditována od roku 2017.

Laboratoře jsou lokalizované na Ústavu automatizace a měřicí techniky, FEKT VUT v Brně.

Přehled akreditovaných laboratoří

Laboratoře vznikly v rámci Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energií (CVVOZE). Všem zákazníkům nabízíme osobní přístup, rychlé doby zpracování jejich zakázky a maximální flexibilitu.

Zkušební laboratoř č. 1657

Akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Dvě pracoviště:

  • Provádění klimatických, vibračních a kombinovaných zkoušek.
  • Měření voltampérové charakteristiky fotovoltaických panelů.
Hlavní vybavení zkušební laboratoře: klimatická komora firmy Vötsch VCV 7060-15 o objemu 600 l a dvouosý vibrační budič RMS SW8142-24 chlazený vodou.

Kalibrační laboratoř č. 2395

Akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

  • Kalibrace přístrojů měřicích nebo generujících vibrace.
Kalibrační systém Spektra CS18P HF, VLF pro primární kalibraci (tj. pomocí laserového interferometru) nebo sekundární kalibraci (srovnání s referenčním snímačem).