Akreditované laboratoře

pro vibrační a klimatické zkoušky a pro kalibraci snímačů zrychlení a úhlové rychlosti.
Laboratoře jsou lokalizované na Ústavu automatizace a měřicí techniky, FEKT VUT v Brně.

Přehled akreditovaných laboratoří

Laboratoře jsou organizačně začleněny pod CVVOZE (Centrum pro výzkum a využití obnovitelných zdrojů energie). Jedná se dvě laboratoře:

Zkušební laboratoř

Provádění klimatických a vibračních zkoušek.

Jádro zkušební laboratoře: klimatická komora firmy Vötsch VCV 7060-15 o objemu 600 l a dvouosý vibrační budič RMS SW8142-24 chlazený vodou.

Kalibrační laboratoř

Kalibrace přístrojů měřicích nebo generujících vibrace.

Kalibrační systém Spektra CS18P HF, VLF pro primární kalibraci (tj. pomocí laserového interferometru) nebo sekundární kalibraci (srovnání s referenčním snímačem).